Mind Stream 涂写河川:即兴文化沙龙与城市创意表达

地址:深圳会展中心6号馆


04.19 - 04.22

 

 

 

 

 

 

Mind Stream · 即兴文化沙龙

自由思想空间里的火花碰撞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mind Stream · 设计周彩蛋-创意表达

关于“设计可持续”的追问与思考